Lundebo som arbejdsplads

På Lundebo er vi 130 medarbejdere indenfor relevante faggrupper, og vores tilbud varetages af erfarent personale såsom:

 • socialrådgiver
 • sygeplejersker
 • social- og sundhedsassistenter
 • fysio – og ergoterapeuter
 • pædagoger
 • teknisk service medarbejdere
 • service-, hus- og ernæringsassistenter
 • administrativt personale

Derudover har vi et tæt samarbejde med praktiserende læger, psykiater, neuropsykolog og logopæd ad hoc.

Medarbejderne på Lundebo:

 • Arbejder ud fra neuropædagogiske principper
 • Arbejder på at udvikle det tværfaglige samarbejde i samværsgrupperne mellem dag-, aften- og nattevagterne
 • Arbejder på at udbygge den gode dialog mellem det tværfaglige personale
 • Arbejder på at have fælles ansvar for rengøring og oprydning i lejlighederne og alle fællesarealer
 • Drager nytte af hinandens faglige kompetencer
 • Har fokus på udviklingsarbejde
 • Arbejder med kommunikation
 • Holder fast i aftaler
 • Medvirker til afholdelse af intern og ekstern Audit af Arbejdsmiljøledelsessystemet
 • Opkvalificerer de faglige kompetencer døgnet rundt - herunder gennem supervision og uddannelse af hinanden, deltage i emne- og behovsrelaterede temadage, brugen af Nexus som dokumentation
 • Styrker og opkvalificerer viden til brug for uddannelse af elever og studerende
 • Har fokus på markedsføring
 • Kompetenceudvikler og vidensdeler ved bl.a. at holde oplæg på stormøderne
 • Bruger fællesmøderne til dialog/debat og information
 • Giver faglige input til ledergruppen
 • Bliver opfordret til at deltage i GRUS- samtaler
 • Bliver opfordret til at deltage i KRAM
 • Bliver opfordret til at deltage i trivselsundersøgelse for medarbejderne

På Lundebo arbejder vi løbende med vores arbejdsmiljø for at sikre sunde arbejdsforhold for vores medarbejdere.

Du kan få vores arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljøredegørelse tilsendt ved at sende en e-mail til Specialcenter Lundebo

Personalets faglighed er vores største ressource, og personalet skal være opdateret på den nyeste viden indenfor beboernes målgruppe.

Alle nye medarbejdere uanset faggruppe deltager derfor i vores egen basisuddannelse om neuropædagogik. Derudover deltager fagpersonalet i en overbygning omkring neuropædagogik. 

Alle medarbejdere deltager desuden også i kurser om forebyggelse af både fysisk og psykisk vold samt håndtering af dette.

Lundebo er uddannelsessted for SSA-elever, pædagogstuderende, sygeplejestuderende, serviceassistentelever og ernæringsassistentelever.

Vi samarbejder med Professionshøjskolen Absalon samt med ZBC-erhvervsskolerne.

Kontakt dit uddannelsessted, hvis du ønsker at komme i praktik på Lundebo.