Lundebo som arbejdsplads

På Lundebo er vi 130 medarbejdere indenfor relevante faggrupper, og vores tilbud varetages af erfarent personale såsom:

 • socialrådgiver
 • sygeplejersker
 • social- og sundhedsassistenter
 • fysio – og ergoterapeuter
 • pædagoger
 • teknisk service medarbejdere
 • service-, hus- og ernæringsassistenter
 • administrativt personale

Derudover har vi et tæt samarbejde med praktiserende læger, psykiater, neuropsykolog og logopæd ad hoc.

Medarbejderne på Lundebo:

 • Arbejder ud fra neuropædagogiske principper
 • Arbejder på at udvikle det tværfaglige samarbejde i samværsgrupperne mellem dag-, aften- og nattevagterne
 • Arbejder på at udbygge den gode dialog mellem det tværfaglige personale
 • Arbejder på at have fælles ansvar for rengøring og oprydning i lejlighederne og alle fællesarealer
 • Drager nytte af hinandens faglige kompetencer
 • Har fokus på udviklingsarbejde
 • Arbejder med kommunikation
 • Holder fast i aftaler
 • Medvirker til afholdelse af intern og ekstern Audit af Arbejdsmiljøledelsessystemet
 • Opkvalificerer de faglige kompetencer døgnet rundt - herunder gennem supervision og uddannelse af hinanden, deltage i emne- og behovsrelaterede temadage, brugen af Nexus som dokumentation
 • Styrker og opkvalificerer viden til brug for uddannelse af elever og studerende
 • Har fokus på markedsføring
 • Kompetenceudvikler og vidensdeler ved bl.a. at holde oplæg på stormøderne
 • Bruger fællesmøderne til dialog/debat og information
 • Giver faglige input til ledergruppen
 • Bliver opfordret til at deltage i GRUS- samtaler
 • Bliver opfordret til at deltage i KRAM
 • Bliver opfordret til at deltage i trivselsundersøgelse for medarbejderne

Personalets faglighed er vores største ressource, og personalet skal være opdateret på den nyeste viden indenfor beboernes målgruppe.

Alle nye medarbejdere uanset faggruppe deltager derfor i vores egen basisuddannelse om neuropædagogik. Derudover deltager fagpersonalet i en overbygning omkring neuropædagogik. 

Alle medarbejdere deltager desuden også i kurser om forebyggelse af både fysisk og psykisk vold samt håndtering af dette.

Lundebo er uddannelsessted for SSA-elever, pædagogstuderende, sygeplejestuderende, serviceassistentelever og ernæringsassistentelever.

Vi samarbejder med Professionshøjskolen Absalon samt med ZBC-erhvervsskolerne.

Kontakt dit uddannelsessted, hvis du ønsker at komme i praktik på Lundebo.