Rådgivning om hjerneskade

Hjerneskaderådgivningen på Lundebo er en rådgivningsfunktion, der har specialiseret viden og erfaring primært i forhold til voksne med erhvervet hjerneskade. 

Målgruppen for rådgivning

Målgruppen er voksne, der har varige mén efter pludselig at have pådraget sig en hjerneskade. Hjerneskaderådgivningens indsatsområder er sammensat ud fra den hjerneskadedes samlede situation og behov.

Formål med indsatsen

Indsatsen understøtter den hjerneskadede til at opnå den bedst mulige funktion i hverdagen og sigter på at udvikle, vedligeholde eller kompensere for de færdigheder, der er vigtige i en dagligdag.

Tværfagligt samarbejde

Vores tilbud retter sig såvel mod den hjerneskadede, dennes pårørende som relevante fagpersoner i kommune, botilbud, region og praktiserende læger.

Vores hjerneskaderådgiver samarbejder tværfagligt med vores socialrådgiver, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Alle har neurofaglig viden og erfaring med erhvervet hjerneskade. Ved behov inddrager vi en neuropsykologisk konsulent.

 

Kontakt

Ønsker du som beboer eller pårørende rådgivning, kontakt vores hjerneskaderådgiver på telefon eller mail.

Hjerneskaderådgiver

Henriette Lønberg Jacobsen