Tilbud til beboere

På Lundebo er der mange aktiviteter og træningsmuligheder som beboerne tager del i og har glæde af.

Beboerne skal have en meningsfyldt tilværelse. Derfor arbejder nogle af beboerne enten ude i byen eller her på stedet.

Andre beskæftiger sig primært med deres daglige gøremål og deltager i tilbuddene i Rehabiliterings- Trænings- og Rådgivningsafdelingen.

Her har vi bla. en Café, hvor der hver uge foregår aktiviteter såsom malerværksted, sang, musik, film og banko.

Derudover kører vi ud i det blå til stranden eller i skoven og får lidt at drikke og lidt godt til ganen.

Beboerne deltager også i Sjællands Festival, og den årlige idrætsdag samler hele Lundebo til sjove aktiviteter.

Der arrangeres også aktiviteter, som tager udgangspunkt i højtiderne og årstiderne.

Beboerne har mulighed for at spise i fællesarealet i egen afdeling, eller i egen bolig alt efter eget ønske og behov.

2 - 4 gange årligt afholdes beboermøder, hvor beboerne drøfter ønsker til mad, udflugter og andre arrangementer.

På Lundebo har vi 5 interaktive informationsskærme placeret i de 4 afdelinger samt i Portalen ved hovedindgangen.

De 5 skærme indeholder information om Lundebos aktiviteter, madplaner, billeder fra begivenheder og andre relevante informationer som er til gavn for beboere, personalet og pårørende.

Formålet med de interaktive skærme er at:

 • beboerne får et visuelt overblik over husets aktiviteter og kan være med til at fremme aktivitet og bevægelse hos den enkelte borger.
 • medarbejderne får en samlet platform, hvor aktiviteter og andre relevante informationer kan gemmes og synliggøres med det samme.
 • pårørende får en visuel velkomst, hvor de nemt kan læse husets aktiviteter og føle sig informeret til en god dialog med beboer og personale.

Pårørende har via en app, som installeres på mobilen, mulighed for at følge med i, hvad der bliver lagt op på de interaktive skærme.

Beboerne er ofte understimulerede på deres sanser og kan have vanskeligt ved at fornemme egen krop.

Ved at arbejde med sanserne oplever vi, at beboerne bliver mere tålmodige, får lettere ved at koncentrere sig og bliver bedre til at omgås andre mennesker.

Til tider kan vi reducere beboernes medicin, når vi arbejder med sanserne.

I sanserummet er der bla.:

 • Hængekøje
 • Lystæppe med lysdioder, der skifter farve
 • Musikanlæg, hvor beboerne kan vælge den musik de vil høre
 • Musikseng, hvor beboerne kan mærke tonerne af musik
 • Kugledyne, der stimulerer kroppen, så beboerne bedre kan mærke præcist hvor kroppen går til
 • Kuglestol
 • Kuglestole som giver dybe tryk og ro i kroppen og hjælper med at slappe af
 • Gymnastikbolde
 • Musiktrommer, der giver dybe toner
 • Klangobjekt, der giver højere toner
 • Diverse lys- og lydeffekter

Vores beboere bliver tilbudt at deltage i individuel træning eller holdtræning med vores fysioterapeuter eller ergoterapeuter.

For at vores beboere kan lære at håndtere dagligdagen bedst muligt, trænes kroppen, ikke kun fysisk, men også mentalt (kognitivt) og socialt.