Målgruppe

Hvilke borgere visiteres til Lundebo?

Beboere på Lundebo

Lundebo modtager borgere med erhvervet hjerneskade ofte kombineret med psykiske problemstillinger efter Almenboliglovens (ABL) §105, stk. 2 og §56 samt Servicelovens (SEL) §85 om støtte i eget hjem.

Borgerne visiteres efter indstilling fra hjemkommunen, og der arbejdes i tværfaglige teams, hvor alle ud fra neurofaglig viden anvender neuropædagogisk tilgang.

Hele vejen rundt om beboeren

Samarbejde på tværs

Vi er en faggruppe bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio – og ergoterapeuter, pædagoger og socialrådgiver.

Derudover har vi et tæt samarbejde med praktiserende læger, psykiater, neuropsykolog og logopæd ad hoc.