Økonomi

Pris for bolig, kost og valgfrie ydelser

Udgifter

Beboeren betaler selv husleje, kost og serviceydelser.

Døgntaksten for 2024 er 2.262 kr. pr. md. for beboere i §105, stk. 2 og §56 tilbuddene. 

For beboere i §56 tilbuddet betales 250 kr. pr. dag i boligbetaling.

Enkelte beboere har udover grundtaksten behov for yderligere støtte eller træning. Dette bevilges som en tillægstakst hvor timeprisen er 393,76 kr. (2024)

Læs mere om økonomi for beboere