Økonomi

Pris for bolig, kost og valgfrie ydelser

Udgifter

Beboeren betaler selv husleje, kost og valgfrie ydelser.

Døgntaksten for 2023 er 2.233 kr. pr. md. for beboere i §105, stk. 2 og §56 tilbuddene. 

For beboere i §56 tilbuddet betales 250 kr. pr. dag i boligbetaling.

Enkelte beboere har udover grundtaksten behov for yderligere støtte eller træning. Dette bevilges som en tillægstakst hvor timeprisen er 378,36 kr. (2023)

Læs mere om økonomi for beboere