Visitation

Procedure for visitation til en bolig

  1. Visitationen indledes via telefonisk eller skriftlig henvendelse til Lundebos centerchef eller til vores hjerneskaderådgiver.
  2. Hjemkommunen fremsender relevante sagsakter via sikker mail til lundebo@soroe.dk.
  3. Visitationsudvalget på Lundebo foretager en neurofaglig - og pædagogisk vurdering af, hvorvidt borgeren tilhører målgruppen.
  4. Der foretages ofte et visitationsbesøg hos borgeren eller på botilbuddet.
  5. Borgeren og pårørende kan også komme på besøg på Lundebo.
  6. Visitationsudvalget afgør derefter om borgeren er i målgruppen til en plads på Lundebo.
Mulighed for at spise på Lundebo

Visitation til Lundebos Café

Som borger i Sorø Kommune har man mulighed for at blive visiteret til at spise i vores dejlige Café.

Dette gøres ved, at borgeren kontakter sin sagsbehandler i Sorø Kommune, som derefter kontakter Lundebo og aftaler nærmere.